Tanácsok a fenntartható életmódhoz

A csomagolásokon szereplő jelölések segíthetnek eligazodni az adott termék és a csomagolás környezeti lábnyomát, így az újrafeldolgozhatóságát illetően is. T U D T A D ? ? Mennyire hihetőek a „100% lebomló” kijelentések a csomagolásokon? Ha lebomló csomagolásról van szó, a címkénmeg kell jelölni, hogy a csomagolás mely és mekkora része bomlik le a nemzetközi szabványokbanmeghatározott időn belül és körülmények között. A „100% lebomló” kijelentések ezért mindig gyanúsak, hiszen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy csomagolás minden része ameghatározott idő hosszát és a feltételeket figyelembe véve teljesen lebomlik. Mi a teendő, ha egy csomagolás különböző újrafeldolgozhatóságú részekből vagy különféle alapanyagokból áll? Amennyiben egy csomagolás két- vagy többféle műanyagból áll, azt néhány – de nemminden – esetben feltüntetik a csomagolás különböző részein. Például a törlőkendő műanyag csomagolásán 7-es, a műanyag adagolófedélen pedig 5-ös jelzés látható. Ebben az esetben a csomagolást, ha lehetséges, szét kell szedni, és az újrafeldolgozható részt a megfelelő szelektív gyűj- tőbe, a nem újrafeldolgozható részt pedig a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ha a szétszedés nem lehet- séges, akkor sajnos a csomagolás vegyes hulladéknak minősül, és a kommunális gyűjtőbe kell dobni. Újrafeldolgozással kapcsolatos szöveges nyilatkozatok, kijelentések a csomagoláson: A fogyasztó szempontjából talán ezek a legfontosabbak, hiszen egyértelműsítik, hogy miként bánjunk a csomago- lással. Ezek a szöveges nyilatkozatok tartalmazzák, hogy a csomagolásmely része újrahasznosítható (és ha így külön kell választani a csomagolás többi részétől). Akkor kerülnek a csomagolásra, ha elérhető az adott anyag szelektív gyűjtése és újrafeldolgozása. AMöbius-szalaggal együtt is szerepelhet. Például így: Szöveggel: „A csomagolás újrafeldolgozható papírból készült.” Hasonlóképpen, amennyiben egy termék részben újrafeldolgozott alapanyagból készült, mindig fel kell tüntetni a csomagoláson, hogymekkoramértékben. Ez az információ azonban nemarra nézve ad útmutatást, hogy az adott csomagolástmelyik hulladékgyűjtőbe dobjuk! Melyik műanyag újrafeldolgozható? Azt, hogy az adottműanyag csomagolás újrafeldolgozha- tó-e, meghatározza, hogy pontosan milyen műanyagról beszélünk. Nemmindegyik típus újrafeldolgozására létezik technológia, vagy lehet, hogy a hulladéktípus begyűjtésére és utóválogatására nincs kiépítve infrastruktúra, de az is előfordulhat, hogy a feldolgozás nem gazdaságos, vagy az anyag adottságai miatt nemmegoldható. A csomagolási háromszögben feltüntetett számok csupán csak azt jelölik, hogy a termék vagy a csomagolás melyik típusú műanyagból készült. Ez az úgynevezett PIC kód (Packaging Identification Code), melynek alapján hét műanyagtípust különböztetünk meg. Figyeljünk arra, hogy ezek közül csak a zölddel jelöltek az újrafeldolgozhatók, a többi nem! 1 –PET – polietilén-tereftalát 2–HDPE/PE-HD–nagysűrűségűpolietilén 3 – PVC – polivinil-klorid 4 – LDPE/PE-LD – kis sűrűségű polietilén 5 – PP – polipropilén 6 – PS – polisztirol 7 – EGYÉB 1 PET 5 PP 2 HDPE 4 LDPE 3 PVC 7 EGYÉB 6 PS This PET container is made of 30% recycled content and is recyclable RECYCLABLE PAPER A3-as,a7-es ésa6-osegyrészét (habosítottPS) akommunális hulladékgyűjtőbe kelldobni. Kivéve: habosított ételszállítódobozok éstársaik* Gyakori a csomagolásokon a C/valamilyen anyag jelölés is. Ez arra utal, hogy kombinált anyagból készült a csomagolás. HOGYAN SEGÍT A CSOMAGOLÁS A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSBEN? AMöbius-szalagként emlegetett körbefutó nyíl jelentése önmagábancsakannyi,hogy atermékújrahasznosításraalkalmas. EgyáltalánNEM jelenti azt, hogy a termék újrahasz- nosítottanyagbólkészült,vagyhogyazújrahasznosításmindenképpenmegtörténik; utóbbi feltétele amegfelelő újrafeldolgozási és szelektív hulladékgyűjtési rendszermegléte és használata. Amennyiben a szalag közepén egy százalékos értéket és anyagjelölést is találunk, az arra vonatkozik, hogy a termékmekkora részben származik újrahasznosított alapanyagokból és a csomagolás mely anyagára vonatkozik mindez. A Green Dot (Zöld Pont) jelölés a hulladékgyűjtési, különválogatási és újrafeldolgozási megoldásokkal foglalkozó európai Extended Producer Responsibility (kiterjesztett gyártói felelősség) védjegye, és azokban az esetekben tüntetik fel a csomagoláson, ha a gyártó pénzügyi hozzájárulással támogatja a hulladék visszagyűjtését és újrafeldol- gozását. Önmagában nem számít környezetvédelmi címkének és nyilatkozatnak. ATidyman, azaz Kukásember jelölés arra hívja fel a figyelmet,hogy ne szemeteljünk, hanemamegfelelő helyen gyűjtsük azt. Csak olyan csomagoláson használható, amely nemújrahasznosítható. Möbius-szalaggal együtt nemhasználható. ® 12 – 13 *APSanyagok feldolgozásaregionálisanváltozhat.Errőlahelyiközszolgáltatónálérdemesérdeklődni.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTk5MTk1