TÁMOGATÁS ÉS ADOMÁNYOZÁS

SPAR Segítő Kezek program – társadalmi felelősségvállalás egységes keretben
A SPAR Magyarország lehetőségeihez mérten szívesen támogat olyan szervezeteket, amelyek részt vesznek a társadalmilag jelentős ügyekben. A SPAR Segítő Kezek pályázati rendszert ennek érdekében hívta életre a vállalat, melynek keretében átlátható módon, egyenlő esélyeket biztosítva tud segítséget nyújtani.
 • A támogatás és adományozás formái

  A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. két módon tud segítséget nyújtani a jó célok megvalósításához:

  • Támogatás nyújtása által, mely megvalósulhat termék, SPAR ajándékkártya vagy pénzbeli juttatás formájában.
  • Adományozás által közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek számára, mely megvalósulhat termék, SPAR ajándékkártya, vagy pénzbeli juttatás formájában.

  A SPAR Segítő Kezek program keretében elnyerhető támogatás maximális értéke 100.000 forint.

  Kik pályázhatnak?

  A SPAR Segítő Kezek program olyan közintézményeket és civil szervezeteket támogat a célkitűzésük elérésében, melyek tevékenységükkel a helyi közösségeket segítik, bejegyzett székhelyük Magyarországon van.

  A SPAR Magyarország előnyben részesti azokat a szervezeteket, amelyek közhasznú minősítéssel rendelkeznek, illetve olyan településen végeznek közcélú tevékenységet, ahol a SPAR-csoportnak is található telephelye.

  A SPAR Segítő Kezek program támogatási körén kívül esnek:

  • Az egyéneknek és magánszemélyeknek kért támogatások. A SPAR célja, hogy minél szélesebb körben tudja segíteni a rászorulókat, ezért a nélkülözésben élő embereket a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül támogatja.
  • Nem Magyarországon működő és tevékenységet végző szervezetek. Az áruházlánc támogatási politikájának fontos eleme, hogy olyan ügyek mellé álljon, melyek a helyi közösségek érdekeit szolgálják.
  • Profitorientált szervezetek. A SPAR olyan közintézmények és civil szervezetek munkáját szeretné segíteni, melyek nem haszonszerzés céljából végzik tevékenységüket.
  • Élsport, egyéni sportolók. A vállalat elhivatott a sport népszerűsítése iránt, mely tevékenységét a lakosság széles körét elérő sportesemények szponzorálásával valósítja meg.
  • Politikai jellegű adományok. A SPAR Magyarország tiszteletben tart minden politikai álláspontot, ennek értelmében nem támogat ilyen célú kezdeményezéseket.
 • AZ IGÉNYLÉS ÉS ELBÍRÁLÁS MENETE

  A SPAR Magyarország a támogatási kérelmeket kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon keresztül tudja fogadni.

  Támogatás vagy adomány igényléséhez kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot, amit a benyújtást követően megküldünk a kapcsolattartói rovatnál megadott e-mail címre. Ezt követően kérjük, hogy hitelesítse a kérelmet a szervezet cégszerű aláírásával és bélyegzőjével, majd legyen kedves a dokumentumot visszajuttatni részünkre az alábbi elérhetőségek egyikére.

  Postacímünk:
  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
  Kommunikációs osztály
  2060 Bicske, SPAR út 1.

  E-mail címünk: csr@spar.hu

  A SPAR Magyarország az egyenlő esélyek biztosítása érdekében egy szervezettől évente egy kérelmet tud fogadni, az elbírálás eredményétől függetlenül. Kérjük, hogy ennek figyelembevételével szíveskedjen pályázatát beküldeni.

  Támogatási kérelem benyújtása

  Elbírálás folyamata, határideje

  A cégszerű aláírással és bélyegzővel ellátott támogatási űrlap, illetve a pályázat értékelését segítő egyéb anyagok elbírálására a kézhezvételtől számított 60 naptári napon belül kerül sor.

  Az értékelési folyamat első lépcsője a pályázatok előszűrése. Ennek során a SPAR Magyarország illetékes munkatársa megvizsgálja, hogy:

  • A pályázó szervezet jogi formája megfelel-e a SPAR Segítő Kezek program támogatási szabályzatában részletezett feltételeknek.
  • A pályázó kitöltötte-e az igénylő űrlap valamennyi mezőjét, megtörtént-e a formanyomtatvány arra felhatalmazott képviselője általi aláírása. A SPAR Magyarország a hiányos igénylőlapot beküldő szervezeteket automatikusan kizárja a pályázók köréből.
  • A pályázó szervezet kérelmezett-e már támogatást az adott évben. A SPAR Magyarország az egyenlő esélyek biztosítása érdekében egy szervezettől évente egy kérelmet tud befogadni, az elbírálás eredményétől függetlenül.

  Az elbírálás következő lépése az előszűrésen megfelelt pályázatok értékelése. Ennek során a SPAR Magyarország az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

  • A támogatandó cél mennyire kapcsolódik a SPAR arculatához, mennyire van összhangban a cég társadalmi felelősségvállalási politikájával
  • Hány embert érint az adott program, az milyen mértékben segíti az áruházlánc helyi közösségeit
  • Milyenek voltak az esetleges korábbi tapasztalatok a szervezettel való együttműködés során

  Pályázók értesítése

  A SPAR Magyarország – a cégszerű aláírással ellátott igénylőlap kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül – valamennyi pályázó számára visszajelzést küld a benyújtott támogatási kérelem elbírálásának eredményéről. Az értesítésre a támogatási űrlapon megadott kapcsolattartói e-mail címen keresztül kerül sor.

  A támogatás igénybevételének feltételei

  A SPAR Segítő Kezek programban odaítélt támogatás/adomány igénybevételének feltételeit támogatási szerződés formájában rögzíti a SPAR. A pozitív elbírálásban részesülő szervezetek ehhez az alábbi dokumentumokat kötelesek benyújtani:

  • Alapítói okirat
  • 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételi okirat
  • Aláírási címpéldány / Aláírás-minta
  • Bankszámlaszámot igazoló dokumentum

  A SPAR Magyarország a támogatási szerződés megkötése után bocsátja rendelkezésre az elnyert támogatást.

  Amennyiben a támogatott szervezet közhasznú, a kapott adományról a hatályos jogszabályoknak megfelelő adóigazolást köteles kiállítani a SPAR számára.

 • ŰRLAP KITÖLTÉSE

  Igénylőlap

  Adomány/támogatás igénylése

  KAPCSOLATTARTÓI ADATOK

  SZERVEZET ADATAI

  AZ IGÉNYLÉS FORMÁJA

  A támogatás/adomány formája

  A támogatás/adomány CÉLJA

  Köszönettel fogadtuk támogatási kérelmét, igénylőlapját elküldtük az Ön által megadott e-mail címre. Egyúttal felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási űrlap elektronikus kitöltése önmagában – a szervezet képviselőjének aláírása nélkül – nem minősül érvényes pályázatnak. Kérjük, a kérelmet lássa el a szervezet cégszerű aláírásával és bélyegzőjével, majd legyen kedves a dokumentumot visszajuttatni részünkre postacímünkre vagy a csr@spar.hu e-mail címre.