Adománygyűjtés a SPAR üzletekben

A SPAR Magyarország Kft. elkötelezett az olyan jótékonysági kezdeményezések felkarolása iránt, melyek a helyi közösségek bevonásával segítik a társadalom rászoruló tagjait.


A SPAR Segítő Kezek adománygyűjtési programjában olyan civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyéb nonprofit szervezetek) pályázhatnak a SPAR által üzemeltetett üzletekben való kitelepülésre, amelyek a SPAR Magyarország működési területén végeznek karitatív tevékenységet, a helyi vagy környékbeli közösség hátrányos helyzetű tagjait segítik.

A pályázók körén kívül esnek:

 • A magánszemélyek részére gyűjtő szervezetek. A SPAR Magyarország célja, hogy a vásárlói bevonásával minél szélesebb körben tudja segíteni a rászorulókat.
 • Egyének és nem bejegyzett szervezetek. Az áruházlánc kizárólag rendezett hátterű, transzparens szervezeteket támogat.
 • Nem Magyarországon működő és tevékenységet végző szervezetek. A SPAR támogatási politikájának fontos eleme, hogy olyan ügyek mellé álljon, melyek a helyi közösségek érdekeit szolgálják.
 • Profitorientált szervezetek. A SPAR-csoport olyan szervezetek munkáját szeretné segíteni, melyek nem haszonszerzés céljából végzik tevékenységüket.

Mely áruházak vesznek részt a programban?

A SPAR Magyarország a saját üzemeltetésű (SPAR és INTERSPAR) áruházaiban tud lehetőséget biztosítani az adománygyűjtések megszervezésére. Az Önhöz legközelebbi üzletek listáját az alábbi linken tudja megtekinteni: https://www.spar.hu/hu_HU/uzletek.html


Milyen adományok gyűjthetők a SPAR-csoport üzleteiben?

 • Tartós élelmiszerek
 • Állateledel
 • Egyéb nem élelmiszer termékek

Élelmiszerbiztonsági okokból a romlandó élelmiszerek gyűjtése nem engedélyezett.


Az adománygyűjtés feltételei

 • Vásárlóink kényelme érdekében áruházainkban havi egy alkalommal tudunk kitelepülési lehetőséget biztosítani.
 • Az adománygyűjtés kizárólag az adott áruház vezetője által kijelölt helyen történhet. Az ehhez szükséges eszközökről (asztal, szék, termékek elszállításához szükséges doboz) a gyűjtést lebonyolító szervezet köteles gondoskodni.
 • A kitelepülés során pénzadomány nem gyűjthető, kizárólag tartós élelmiszer vagy nem élelmiszer felajánlásokat fogadhat el a szervezet.
 • Egy pályázat benyújtásával maximum öt kitelepülés kérelmezhető, melyeknek eltérő helyszíneken kell megvalósulnia.
 • Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében egy szervezet évente két alkalommal nyújthat be pályázatot.
 • A SPAR Magyarország minden év decemberében országos élelmiszergyűjtést szervez az áruházaiban, ezért minden évben ebben a hónapban kizárólag a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei számára biztosít adománygyűjtési lehetőséget.

Pályázat benyújtásának menete

A SPAR Magyarország az adománygyűjtési kérelmeket kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon keresztül tudja fogadni minimum 60 nappal a tervezett esemény előtt.

Első lépésként, kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot, amit a benyújtást követően megküldünk a kapcsolattartói rovatnál megadott e-mail címre. Ezt követően kérjük, hogy lássa el a kérelmet a szervezet cégszerű aláírásával és bélyegzőjével, majd legyen kedves a dokumentumot visszajuttatni részünkre az alábbi elérhetőségek egyikére.

Postacímünk:
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Kommunikációs osztály
2060 Bicske, SPAR út 0326/1.

E-mail címünk:
csr@spar.hu

Pályázatok elbírálása

Az adománygyűjtési kérelmek elbírálására a pályázatok beérkezését követő 60 naptári napon belül kerül sor. Kizárólag a hiánytalanul kitöltött és cégszerű aláírással, illetve bélyegzővel ellátott kérelmek kerülnek értékelésre.

A SPAR Magyarország az elbírálás során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 • Az adománygyűjtés célja mennyire kapcsolódik a SPAR arculatához, mennyire van összhangban a cég társadalmi felelősségvállalási politikájával
 • Az adománygyűjtés milyen mértékben segíti az áruházlánc helyi közösségeit
 • A pályázó szervezet hányszor nyújtott be kérelmet az adott évben
 • A megjelölt helyszíneken szerveztek-e más aktivitást az adott napra
 • Milyenek voltak az esetleges korábbi tapasztalatok a szervezettel való együttműködés során


Pályázók értesítése

A SPAR Magyarország – a cégszerű aláírással és bélyegzővel ellátott űrlap beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – valamennyi pályázó számára visszajelzést küld a kitelepülési kérelem elbírálásának eredményéről. Az értesítésre az űrlapon megadott kapcsolattartói e-mail címen keresztül kerül sor.

A pozitív elbírálásban részesülő szervezetek az adománygyűjtés meghirdetése előtt kötelesek valamennyi kommunikációs anyagot előzetes jóváhagyásra megküldeni a SPAR Magyarország részére a csr@spar.hu e-mail címre. A nyertes pályázók emellett kötelesek előzetesen - legalább egy nappal a kitelepülés előtt - felkeresni az érintett áruházat/áruházakat az adománygyűjtés részleteinek egyeztetése céljából.